COMPETING FOR THE EXCELLENCE
Sarajevo, BiH
+387 33 788 695
COMPETING FOR THE EXCELLENCE

Minerva Medica d.o.o.

Vama na raspolaganju za sva pitanja i zahtjeve

Adresa
MINERVA MEDICA d.o.o. Sarajevo Džemala Bijedića 185/XII 71210 Ilidža – Sarajevo Bosna i Hercegovina
Uprava
Jasmina Muhedinović, direktor društva Haris Guso, prokurista Identifikacioni broj (PDV): 201627240007
Radno vrijeme
Radnim danima 08.00 to 16.30 sati Vikendom i praznicima ne radimo

Minerva Medica d.o.o.