COMPETING FOR THE EXCELLENCE
Sarajevo, BiH
+387 33 788 695
COMPETING FOR THE EXCELLENCE

O nama

Mi se brinemo!

Minerva Medica d.o.o. je kompanija koja se bavi zastupanjem, prodajom, distribucijom i servisiranjem medicinskih sredstava i opreme. Osnovana je u februaru 2011. godine i upisana u registar veletrgovaca medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, 23.05.2011. godine.

Zajedničko za sve proizvođače i proizvode iz našeg portfolia jeste inovativnost, dokazana kvaliteta kroz dugogodišnju kliničku primjenu, te prisutnost i liderstvo kako širom svijeta, tako i u regionu.

Naš cilj je da u ime proizvođača koje zastupamo pružimo kvalitetnu podršku zdravstvenim centrima na području cijele Bosne i Hercegovine.

Minerva Medica d.o.o. ima viziju da bude pouzdan partner, kako za proizvođače, tako i za krajnje korisnike, na tržištu medicinskih sredstava i opreme, da kroz svoj raznovrstan portfolio proizvoda promovira visoko sofisticirane i minimalno invazivne medicinske procedure i hirurške zahvate, usmjereneka modernizaciji pristupa u zdravstvenoj zaštiti.

Naša misija je biti podrška i pomoć zdravstvenim radnicima, da aktivno učestvujemo u unapređenju zdravlja i kvaliteta života, i kao najvažnije da na taj način omogućimo zdraviji i bolji život pacijentima.