COMPETING FOR THE EXCELLENCE
Sarajevo, BiH
+387 33 788 695
COMPETING FOR THE EXCELLENCE

Urologija

Mi se brinemo!

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja urinarnog trakta kod muškaraca i kod žena, te reproduktivnim organima kod muškaraca. Oboljenja urogenitalnog trakta koja su u nadležnosti urologa su infekcije mokraćnih kanala, bubrega i mokraćnog mjehura raznim bakterijama, kao i upala prostate kod muškaraca, poremećaji izvodnog sistema bubrega kao zaprekama protoka mokraće, urođene anomalije, kamenacem, dobroćudni i zloćudni tumorima bubrega.

Litotripter ili izvantjelesno razbijanje mokraćnih kamenaca

Litotripter ili izvantjelesno razbijanje mokraćnih kamenaca udarnim valovima (ESWL, engl. extracorporeal schokwave lithotripsy) predstavlja prvi izbor u liječenju bubrežnih i ureteralnih kamenaca.